Belangrijk leesvoer

Als je kind bij Berezoon gaat beginnen, is het belangrijk dat je ons informatieboekje leest. Die vind je hier:

Infoboekje Berezoon Tilburg

Infoboekje Berezoon Oisterwijk

Berezoon werkt uiteraard volgens de Wet Kinderopvang. De hieraan gerelateerde documenten zoals ons pedagogisch plan, de inspectierapporten van de GGD, Meldcode Kindermishandeling en de Klachtenregeling zijn hier te vinden:

Pedagogisch beleid


Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld

Klachtenregeling 

Klachtenformulier

Inspectierapport GGD Berezoon Tilburg

Inspectierapport GGD Berezoon Oisterwijk